’14-’18 ‘ verwijst naar de loopgraven in de Westhoek. De afschuw van wat daar is gebeurd, de zandzakken die toch enige bescherming moesten bieden.


’14-’18 refers to the trenches of Westhoek.

The horror that arose there; the sandbags that were supposed to provide protection.