Roman Catholic, de pot met koepelvorm, waar het geheel kan vertaald worden naar misbruik van macht in het algemeen. De vorm in de reeks van ‘The basic six’ laat zien dat in de zogenaamde beschermende omgeving (de pot) niets is wat het lijkt. 

De koepel in de ‘ RC ’ -vorm is bewust ondersteboven geplaatst;  heel wat levens zijn uiteindelijk ondersteboven gekeerd door macht en het niet erkennen daarvan.


Roman Catholic, the dome-shaped pot, where the whole can be extrapolated into the misuse of power in general. Within the protective surroundings of the pot, nothing is what it seems.

The dome is turned upside down on purpose; a lot of human lives are turned upside down because of power and not recognize it