De Brug, in deze woelige tijd tussen verschillende culturen zouden we meer bruggenbouwers moeten hebben.  Mensen die een brug kunnen bouwen tussen verschillende gemeenschappen en een positieve dialoog tot stand brengen.


The Bridge, in these turbulent times between cultures we need builders who can form a bridge between differing communities and cultures and create a positive dialogue between them.