De Watertoren, water dat in de toekomst waarschijnlijk het nieuwe goud wordt.  Drinkbaar water is niet voor iedereen een evidentie. De kleine openingen in de binnenruimte laat dit zien; voor sommige mensen is drinkbaar water maar met mondjes maat beschikbaar.


The Watertower, water that in the future will potentially become the new gold.

Drinkable water is not accessible for everyone, the small openings in the interior portrays this; clean water is not evident for all mankind.