Welkom @ Horios

In November 2008 werd Horios bvba opgericht door Eddy Weemaes, die na een internationale loopbaan van 22 jaar in één van ’s werelds grootste petrochemische bedrijven z’n passies en talenten op een andere manier wilde toepassen.

Nadat hij op verscheidene continenten toonaangevende leiderschapsfuncties op Europees en wereldniveau had bekleed, vertaalde hij z’n kennis en ervaringen naar een aantal strategische-, leiderschaps- en teambuilding concepten met het oog op het begeleiden en ondersteunen van leiders, managers, teams en organisaties.

Deze concepten zijn een ultieme combinatie van klassieke “textbook”- ingrediënten rond strategie, leiderschap, management, teamwork en communicatie, gemengd met een zee van praktische en pragmatische hands-on eigen ervaringen alsook vele “best practices” van cursisten en cliënten uit diverse bedrijfssectoren (profit & non-profit) en organisatieniveaus.

Zowel “Open trainingen” als “In-company trainingen” worden voorzien en kunnen standaard zijn of op maat van de klant (sommige trainingen worden via Kluwer Opleidingen voorzien).

De coaching kan individueel zijn alsook in groep (management team / strategie team / project team / young graduate teams / …).

Alhoewel de consulting opdrachten steeds op maat zijn, wordt ook een standaard pakket ’Holistische strategisch doorlichting’ aangeboden (zie inschrijvingsformulier).

De vermelding “op maat” heeft niet enkel te maken met de inhoud van de opdracht maar ook met de stijl & tempo ervan. Iedere organisatie of persoon heeft een eigen stijl en dynamiek en Horios bvba past zich moeiteloos aan met als doel het resultaat van de opdracht te maximaliseren en verankeren. Organisaties kunnen opteren voor een formelere of theoretische benadering, maar even gemakkelijk kiest u voor praktische vlotte sessies die meer aanleunen met “Edutainment”.

Een kernwaarde van Horios bvba is “harmonie”. Een organisatie die succesvol en duurzaam wil functioneren heeft nood aan een goede balans/harmonie tussen tientallen aspecten (strategie / leiderschap / waarden / stijl / organisatie & werknemers / systemen & processen / klanten / portfolio / interne en externe stakeholders / waarden / kwaliteit- & financiële ambities / veiligheid & milieu / …).

Horios bvba kan u helpen al deze aspecten in lijn te brengen, aan te passen of te verbeteren.

Hier volgen een paar conclusies van een onderzoek onder succesvolle CEO’s:

Leiderschapstalent is een van de voornaamste factoren in het versterken van competitiviteit.

De reden voor een falende organisaties is niet zozeer het gebrek aan motivatie, ervaring of technische vaardigheden, maar vooral het tekort aan interpersoonlijke en leiderschapsvaardigheden.

Horios bvba is gespecialiseerd in het opvullen van dit tekort, contacteer ons en de toegevoegde waarde zal snel duidelijk worden.